Leírás

Az előtor és a szárnyfedők színe határozottan eltérő. Az előtor háta legtöbbször aranyoszöld, ritkán zöld vagy rézvörös, szárnyfedői többnyire ibolyáskék vagy kék színűek. Az előtor háta szórtan és durván pontozott, harántbenyomata mély és egyenes, oldalpereme a hátulsó szögletek előtt kissé öblös. Csápja a vége felé sötétedő, hátulsó combja szurokbarna. Teste többnyire széles és kicsi. 2,5— 3,5 mm.

Előfordul az egész palearktikus tájban és mindenütt, így Magyarországon is nagyon közönséges. Fűz- és nyárféléken él (= versicolor Kutsch.) — Ékes fűzbolha

Változata:

1. Szárnyfedői fémeszöld színűek, az előtor háta aranyos vagy rézszínű. — Gyakori
ab. pulchella Steph.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)