Leírás

Teste sárgásvörös, de a fejtető és a szárnyfedők élénk fémeszöld színűek. A csápok, a lábszárak vége és a lábfejízek szurokbarna színűek. Az előtor háta oldalt és a benyomatokban néhány durva, beszúrt ponttal, szárnyfedőin a durva és helyenkint sorokba rendezett pontok között finomabb pontok is vannak (). 5,5—7 mm.

Előfordul Közép-Európában és Szibériában, s valószínűleg behurcolás folytán Észak-Amerikában is. Magyarországon nagyon ritka, eddig csak a Fertő-tó környékéről és Székesfehérvárról van adatunk, de ezek még újabb megerősítésre szorulnak. Tápnövényei különböző Galium-félék
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)