Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

Az előtor hátának alapszíne fémeszöld, olykor kékeszöld, de szegélye sárga. A szárnyfedők sötét foltjai szurokbarnák vagy feketék, fémes csillogásúak. Teste a lábakkal együtt fémfényű, a csáp töve vörös. Az előtor háta finomabban és sűrűn, szárnyfedői durván és szórtan pontozottak. Termete zömök és a vállakon a legszélesebb, hátrafelé erősen elszűkül. A szárnyfedőkön 1 vállfolt, 1 kisebb-nagyobb foltocska a tőszegély mögött a váll és a varrat között középen, továbbá 1 nagy harántos folt a közepe mögött fekete (, ). 4-5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, kelet felé a Szovjetunió európai részének déli felén át Nyugat-Szibériáig. Faunaterületünkön az Alföld homokpusztáin elterjedt és VII —VIII. hónapokban különböző virágokon (Leontodon, Taraxacum, Statice, Galium, Helichrysum, Hieracium) található

laetus Fabr.

Változatai:

1. A tőszegély mellett középen olykor hiányzik a varrat és a vállfolt közötti kis folt (). - Nagyon gyakori
ab. innotatus Csiki

2. Olyan, mint az előző, de a szárnyfedők hátulsó nagy foltja mellett belül a varrat közelében még 1 kis folt található (). - Nem ritka
ab. balatonicus Kasz.

3. Olyan, mint a törzsalak, de hátulsó harántfoltja osztott (). - Nem ritka
ab. octosignatus Csiki

4. Olyan, mint a törzsalak, de a vállfolt és a varrat között 2 kis folt van (). - Ritka (Budapest: Ferenc-hegy)
ab. Ernői Kasz.

5. Olyan, mint a törzsalak, de vállfoltja harántirányban összekötött a tőszegély foltjával (). - Hazánkból eddig még nem került elő (= var. a Weise)
[ab. basifasciatus Csiki]

6. A szárnyfedőkön csak a vállfolt van meg, a többi hiányzik (). - Faunaterületünkről még ismeretlen
[ab. micronotatus Pic]
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)