Leírás

Piszkossárga vagy zöldes színű. Feje fekete, a csáp sárga, 4. íze sötétebb. A csáptőtövisek világosbarnák. A perem meredeken feláll, vagy elülső része erősen kifelé hajlik, úgyhogy mindhárom szemsora jól látható. A tarajok magasak, 2-sorosak. A nyakhólyag szintén magas, a fej elejét eléri, vagy túl is nyúlik rajta (12. ábra: G). A cubitus és a radiusmedia erősen kiemelkednek a szárny síkjából, a középmező homorú. Az oldalmező 2-, a középmező 5-6-, a szegélymező 3-soros. 2,7-3,3 mm.


Mediterrán faj, hazánkban ritka. Nálunk is eloforduló ismert tápnövénye a fehér szamárkenyér (Echinops sphaerocephala). Imágói nyár közepe és október között kerültek elő.


testacea (HERRICH-SCHAFFER, 1830)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)