Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Előhátának középvonalában hátul felfelé álló, tövisszerű, tompa végű nyúlvány van (). Feje és csápja sötétbarna, 1. csápíze 6, a 2. íz 2 proximális világos gyűrűvel. Előháta barnásfekete, 2 hosszanti, világos sávval. A pajzs fekete, elülső részén ferdén felfelé álló, hosszú, tű alakú hegyes nyúlvány ered. Az utópajzs hasonló színű, szegélye fehéressárga, hátulsó részén sárga, meredeken felfelé álló tűvel. A félfedők sötétbarnák, a membrán világosbarna, sárgásbarna foltokkal. A membrán középsejtje mintegy háromszor hosszabb legnagyobb szélességénél. Szárnyjegye a sárga disztális rész kivételével sötétbarna. Hát- és hasoldala barnásfekete vagy fekete, a connexivum-szelvények elülső része fehéressárga foltokkal. A lábak sárgásfehérek, barna gyűrűkkel. 3,6-4 mm.


Nyugat-Európa középső és északi területeiről, Algériából, Csehszlovákiából, Jugoszláviából és a Szovjetunió európai részének déli területeiről kimutatott faj; Magyarországon eddig csak Jánkról ismeretes. Irodalmi adatok szerint öregedő gyümölcsfákon található. Június elején gyűjtötték.


Baerensprungi DOHRN akt.: baerensprungi - szerk.
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Tudományos név:

Empicoris baerensprungi

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás