Leírás

A csápok és a combok szőrözete viszonylag rövid, az 1. csápíz szőrei nem hosszabbak átmérőjének 3-4-szeresénél. Feje barnássárga, csápja fehéressárga. Az 1. íz proximálisan fekete és 9 feketésbarna gyűrűt visel. A 2. íz 10 sötét gyűrűvel, a 3. és a 4. íz sötét. Az előhát sárgásbarna, 2 hosszanti világos sávval és fehér oldalpereme mellett feketésbarna színezettel. A félfedők és a mebrán sárgásbarnák, fekete vagy sötétbarna foltokkal. A pajzs és az utópajzs barnásfekete, világosabb szegéllyel. A hát- és a hasoldal barnássárga, a hátoldal közepe valamivel sötétebb, a connexivum-szelvények elülső része fehér foltos. A lábak barnássárgák, fekete gyűrűkkel.


Holarktikus faj. Hazánkban ritka, mindössze néhány példánya került elő Parádról és Rákospalotáról. Nedvességkedvelő, nyirkos helyeken él, lombos és tűlevelű fák árnyékos részein, korhadó deszkákon, nyirkos faépítményekben gyűjthető. Elsősorban szúnyogokat és apró legyeket, máskor kicsiny lepkéket támad meg (VII-IX.) (= canadensis PARSHL.)


vagabundus L. ssp. vagabundus L.

A csáp és a combok szőrözete jóval hosszabb, az 1. csápíz szőrei több mint 4-szer hosszabbak a csápíz átmérőjénél. Egyebekben a törzsfajhoz hasonló.


Németországból, Hollandiából, Belgiumból, Franciaországból és Észak- Amerikából ismert. A hazai példányok egy része közel áll ehhez az alfajhoz, ezért lehetséges, hogy hazánkból is előkerülhet. A törzsfajtól nehezen különíthető el (= hirtipes BANKS)


[vagabundus L. ssp. pilosus Fieb.]
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva