Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor hátának oldalszegélye az elülső sörtepontnál éles fogacskában kiugrik, oldalpereme a tövétől előrefelé fokozatosan elkeskenyedik, tövének harántbenyomata egészen elmosódott, felületének pontozása durvább és sűrűbb. Teste fekete, csápjai és lábai sárgák, hátulsó combja egészen, a többi combok nagyrészt szurokbarna színűek, vagy legalább részben sötétebbek. 1,5—2 mm.

Előfordul Közép-Európa déli részében, valamint Dél- és Délkelet-Európában, keleten Szibériáig. Magyarországon szórványosan többfelé előfordul, de ritka, eddig csak a Dunántúlról (Sárbogárd, Tárnok, Érd, Budapest: Kamaraerdő) és a Tisza mellől (Tiszasüly, Szeged) került elő. Tápnövénye a Solanum nigrum
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Epitrix intermedia

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás