Leírás

Lábai rövidek és vastagok, a ♂ elülső lábszárai erősen kiszélesednek és laposak, külső és belső szegélyük is ívelt, lábfejízei nagyon rövidek és szélesek () (1. alnem: Disopus Steph.). — Teste sárgásbarna, az előtor háta és fején a homloka gyakran sötétebb. Homloka finomabban, az előtor háta durvábban és igen sűrűn pontozott, oldalpereme végig széles és felhajló. Csápja a 6. íztől kezdve fekete vagy barna. Teste hengeres és párhuzamos szélű, előtora előrefelé elkeskenyedik és szögletei nem élesek. 4,2-4,8 mm.

Előfordul Európában és Szibériában; kizárólag fenyőféléken él. A Kárpát-medence területén szórványosan mindenütt előfordul, ahol akár őshonos, akár telepített fenyvesek vannak, de ritka - Sárga erdeifenyő-levélbogár

Változatai:

1. A törzsalaktól abban tér el, hogy felülete sötétebb barna, alul pedig többé-kevésbé fekete. - Nálunk ritka (Pécs)
ab. abietis Suffr.

2. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyfedői feketék, csupán a végükön van nagy vörösessárga folt. - Magyarországból csak a Budai-hegyekből ismerjük (Csiki-hegyek)
ab. apiceflavus J. Müll.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó