Leírás

A farfedő finoman és sűrűn pontozott, a pontozás a pereméig egyenletes, nem, vagy csak elmosódottan szegélyezett (). Felülete egyenletesen, finoman és szórtan pontozott, a pontok közterecskéi nagyon finoman recézettek, emiatt felülete zsírfényű. Az előtor háta szív alakú, oldalai a hátulsó szögletek előtt kikanyarítottak, hátulsó szögletei derékszögűek, elülső szögletei lekerekítettek. Teste fekete, alul néha kékes. A nem hazai fajai között a legnagyobb (). 13—18 mm.

Előfordul Spanyolországtól Közép-Európán át a Krím félszigetig. Több alfaja ismeretes. A törzsalak a Balkán-félszigeten fordul elő. A nálunk is élő alfaj a Cseh—Morva-medencében és a Bécsi-medencében fordul még elő. Száraz, déli fekvésű hegyoldalakon, cserjésekben kövek alatt található. A Budai-hegységben gyakori, másutt ritka
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)