Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

A hátulsó lábfej 1. íze sokkal rövidebb, mint a 2. íz (). Csápja vastagabb, 2. íze gömbölyű. A homlok kidudorodásai és a szemek között oldalt nincs éles bemélyedés, és a dudorai laposabbak. A szárnyfedők tüskéje hegyesebb, és a tüske töve keskenyebb (). A szárnyfedők közterecskéi fénylők (♂), vagy nagyon finoman recézettek és ezért zsírfényűek (♀). A pajzsocska melletti rövid közterecske a varrat mellett kiemelkedő. A középső és a hátulsó comb vége sötét. 5,5—8,8 mm.

Előfordul Szibériában, valamint Észak- és Közép-Európa álló- és folyóvizeiben, ahol Myriophyllum és Potamogeton is tenyészik. A bogár és a lárva is ezeken a növényeken él. Faunaterületünkön nagyon ritka, eddig csak egy biztos adatunk van Szabolcs megyéből (közelebbi lelőhelye ismeretlen). Az irodalomban Vas megyéből közölt adat a következő fajra vonatkozik.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)