Leírás

Az előtor hátának oldalszéle szélesen lekerekített, szögletnek nyoma sincs, sokkal keskenyebb, mint a szárnyfedők. A szárnyfedők pontsorai durvák, a középső sorokban a pontok olyan nagyok, mint a közterek, a 2. és 3., valamint a 4. és 5. pontsor közti közterecskék sokkal szélesebbek. Teste sárga, szárnyfedői világosvörösek, élő példányokon élénk ezüstös fénnyel; alul fekete, de lábai és csápjai sárga színűek. 4,5—6 mm; 3,5—4 mm széles.

Előfordul Észak-Afrikában, valamint Közép- és Dél-Európától Szibériáig. Magyarországon az alacsonyabb hegyvidék erdeiben, erdőszegélyeken, erdei tisztásokon elterjedt. Tápnövényei a Silene cucubalus és más Silene-fajok, valamint a Saponaria officinalis (IV—VII.) (= lucida Suffr.)

Változata:

1. A combok töve fekete. — Sokkal gyakoribb, mint a törzsalak (= ornata Creutz. nec Fabr.)
ab. femorata Csiki
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)