Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Az előhát oldalszögletei lekerekítettek, nem nyúlnak túl jelentősen a corium alapján, oldalszegélye alig észrevehetően ívelt. A pajzs alap­ ján kétoldalt 1-1 fehér, finom pont van (35. ábra: E). A potroh köze­pén 1 ovális, nagy, fekete pont látható. A lélegzőnyílásokon belül egy, a potroh vége felé elhalványodó és elkeskenyedő, hosszanti fekete sáv húzódik (37. ábra: B). 5-6 mm.


Közép-Európában és a Földközi-tenger vidékén, a Szovjetunió déli részében, Kisázsiában, a Kaukázusban és Turkesztánban honos. Faunaterületünkön nem gyakori, a legtöbb adat az Alföldről való. (III—XI.)

inconspicua H. SCH. Megjegyzés: Jelenlegi neve: Eysarcoris ventralis - szerk.
Változata:
1. A fej középvonalában hosszanti, sárga sáv fut végig. Mellette mindkét oldalon van 1-1 elágazó és rövidebb sáv. Hasoldalán, a Iélegzőnyílásokon belül levő fekete, hosszanti sáv nagyon gyengén látható. - Igen ritka. Magyarországon az újszegedi tiszaparton találták. (X.) ab. ventralis HORV.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

fakó feketefejű-poloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Eysarcoris ventralis

Források:

- faunaeur.org

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Eusarcoris inconspicuus

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Eusarcoris ventralis

Források:

- web

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

Stollia inconspicua

Forrás:

- Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.