Leírás

Az előhát oldalszögletei lekerekítettek, nem nyúlnak túl jelentősen a corium alapján, oldalszegélye alig észrevehetően ívelt. A pajzs alap­ ján kétoldalt 1-1 fehér, finom pont van (35. ábra: E). A potroh köze­pén 1 ovális, nagy, fekete pont látható. A lélegzőnyílásokon belül egy, a potroh vége felé elhalványodó és elkeskenyedő, hosszanti fekete sáv húzódik (37. ábra: B). 5-6 mm.


Közép-Európában és a Földközi-tenger vidékén, a Szovjetunió déli részében, Kisázsiában, a Kaukázusban és Turkesztánban honos. Faunaterületünkön nem gyakori, a legtöbb adat az Alföldről való. (III—XI.)

inconspicua H. SCH. Megjegyzés: Jelenlegi neve: Eysarcoris ventralis - szerk.
Változata:
1. A fej középvonalában hosszanti, sárga sáv fut végig. Mellette mindkét oldalon van 1-1 elágazó és rövidebb sáv. Hasoldalán, a Iélegzőnyílásokon belül levő fekete, hosszanti sáv nagyon gyengén látható. - Igen ritka. Magyarországon az újszegedi tiszaparton találták. (X.) ab. ventralis HORV.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó