Leírás

Széles tojásdad, sárgásbarna színű poloska. Testét hosszú, csapzott szőrzet borítja, a szőrök általában kétszer olyan hosszúak, mint az összetett szemek átmérője (32. ábra: B). Félfedői csökevényések, belső szélük egymás fölé nyúlik. A csáp 3. és 4. íze jóval vékonyabb, mint az első 2. A 2. csápíz hosszabb, mint a 3. íz. 3-4 mm.


Közép-Európában közönséges faj, nálunk is gyakorta előkerül. A molnárfecske (Delichon urbica) és ritkábban a sarlósfecske (Apus apus) és Partifecske (Riparia r. riparia) fészkében él, azok vérét szívja. Verében is megél, ha a fecske elhagyott fészkébe veréb költözik. Télen, amikor a fecskék délre vonulnak, éhezik. Ilyenkor a lakásokba is hehúzódhat, és az emberen is szívogathat.


hirundinis (JENYNS, 1839)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó