Leírás

Kisebb faj. A connexivum világos rajzolatai sárgásfehérek, a corium sötétbarna, a rövid szárnyú alakon az egész szárnycsonk sötétbarna. A pronotum hátulsó részének oldalszéle rendszerint sárga színű. Feje a pontszernek közötti kis foltocska kivételével fekete. Csápízei és szipókája feketésbarna, lábai a kissé világosabb lábszárvégek és lábfejek kivételével hasonló színűek. A potroh fekete, a membrán sötétbarna. A test finom, ritkás szőrözete fehéres. A rövid szárnyú alak pajzsa kissé felfelé hajló, lábai, csápja és szipókája valamivel világosabb, mint a teljes szárnyú alaké. 8 - 9,5 mm.

Jugoszláviában, Magyarországon, Romániában (Erdély) és a Szovjetunió európai felének déli részében előforduló, meglehetősen ritka faj. Hazánkban csak néhány példánya került elő a Budai-hegyekből, Pécsről, Őrszentmiklósról és Sukoróról. Meleg, napsütötte helyeken él. Rajzása rövid, évi egy nemzedéke van.


niger H.-SCH.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.