Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!
Az április havi működéshez szükséges összeg 0%-a gyűlt össze. Részletek

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Feje csak egy keskeny pásztában a szemek között pontozott, a homlok többi része és a fejtető azonban csak recézett, de nem pontozott. A szárnyfedők pontozása durva, de nem rendeződött szabályos sorokba. Az előtor háta durván pontozott, a pontok közterei recézettek és emiatt felülete zsírfényű. A csáp 4. íze olyan hosszú, mint a 3., vagy valamivel hosszabb, az 5. íz mintegy másfélszer olyan hosszú, mint a 4. A ♂ ivarkészüléke párhuzamos szélű, a vége felé gyengén elkeskenyedik, hegye csücsökben végződik, amely kissé hosszabb és jobban legörbül, mint a Ph. atra Fabr. esetében. 1,7—2,4 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, Észak-Afrika nyugati felében. Kisázsiában, a Kaukázusban, Irakban, Turkesztánban és a Himalájában (Sikkim). Magyarországon igen elterjedt és gyakori, főleg a síkság és az alacsonyabb dombvidék vizenyős rétjein fordul elő. Tápnövényei a Neslia paniculata és Rorippa-fajok
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

fekete káposzta-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Phyllotreta diademata

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás