Leírás

) Teste egészen fekete, csupán az előtor hátának közepén elöl a szegély mellett van 1—1 kis, áttetsző vörösbarna folt. Az előtor hátulsó szegélye szélesen lekerekített, elöl félkör alakú, oldalt a töve előtt és elöl kétoldalt benyomott. A szárnyfedői párhuzamos szélűek, hátul együttesen félkörívben lekerekítettek, tőszegélyüket durva szemcsesor díszíti, vállszögletük előre kihúzott és lekerekített, oldalpereme viszonylag keskeny és lejtős. Felülete rendezetlenül pontozott, a pontok közeiben hosszanti bütykös bordákkal, amelyek harántirányban megszakítottak. 6—8 mm; 4—6 mm széles.

Előfordul Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában, valamint Kisázsiában. Magyarországon a síkságon és a dombvidéken elterjedt, de meglehetősen ritka. Tápnövényei a Salvia pratensis és glutinosa (III—V.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)