Leírás

A félfedők oldalszéle az elülső 1/5 kivételével végig világos (33. ábra: H-L), a félfedőkön 3 fehér folt van. Az elülső lábszár sárga, legfeljebb háti oldalának tövénél van kicsiny, fekete folt. A sötét színezetű példányokon olykor a lábszárak közepén is sötét folt látszik, sőt olykor fekete folt is megjelenhet. Ezek az állatok nagyon hasonlítanak a palustris DOUGL. fajhoz. A test felülete jellegzetesen zsírfényű. A félfedők a világos példányokon túlnyomórészt sárgák (33. ábra: H), a fokozatos sötétedés (33. ábra: I-K) eredményeként azonban a félfedők legnagyobb része feketévé lesz (33. ábra: L). A félfedők három fehér foltocskája a sötét példányokon sem tűnik el. 3-4,7 mm.


Európában, Kisázsiában, Szibériában és Észak-Amerikában fordul elő. Faunaterületünkön csak hazánkban gyakori, Magyarországon majdnem olyan közönséges, mint a pilosella THOMS., és valamivel gyakoribb, mint a pallipes FABR. Szórványosan az egész országból kimutatták. A Bakony hegységből, a Dunántúl déli részéről, továbbá Szabolcsból nincs adatunk. Patakok mentén, nedves legelőkön, sűrűn benőtt helyeken, szikes és édesvizek partján egyaránt megtalálható; hazánkban a szikes jellegű állóvizek mentén gyakoribb. Jól repül a fényre. Imágó alakban telel, márciustól novemberig található, májustól augusztus végéig tömeges, júniusban a leggyakoribb (= costalis SAHLB., marginalis H.-SCH., marginella PUT.)


opacula ZETT.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.