Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői és többnyire a test elülső része is fekete, nem fémfényű. Lábszárai és csápjai vörösessárgák, a csáp 3—5 végső íze sötét, a hátulsó lábszár vége mindig, az elülső és középső lábszárak belső fele olykor barna. Homloka finoman pontozott, homlokdudorai laposak és elmosódottak, az arcél keskeny és éles. Az előtor háta többnyire durván és szórtan pontozott, a pontok köze recézett. Szárnyfedőin a pontsorok nem egészen szabályosak, közterei laposak és alig finomabban pontozottak, mint a pontsorok. A hímvessző rövid és széles, a vége széles és lapos ívben lekerekített, csücske éles hegyben kihúzott, alul középen laposan kivájt, a vájat előrefelé elkeskenyedik, oldalt elöl hosszan, lándzsaszerűen benyomott. 2,3— 3,5 mm.

Közép- és Kelet-Európában fordul elő, nyugatra Kelet-Franciaországig, északon Dániáig és Németországig, valamint Finnországig, délen Felső-Olaszországig, Jugoszláviáig, Romániáig, keleten Ukrajnáig és a Kaukázusig terjed. Magyarországon főleg a dombvidéken fordul elő gyakrabban. Tápnövényei a Ballota nigra és Marrubium-félék (= marrubii Hering)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

fekete pemetefű-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Dibolia depressiuscula

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás