Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Kékesen vagy zöldesen fénylő fekete, feje és az előtor háta többnyire fekete, alul és lábai szurokfeketék, a térdek és a lábfejei barnák, csápja ugyancsak barna, a töve azonban sárga. Feje és az előtor háta fényes, nagyon finoman és szórtan pontozott, a szárnyfedők pontozása sűrű és egyenetlen, meglehetősen durva, hátrafelé alig finomabb. Teste széles tojásdad, a szárnyfedők közepén a legszélesebb (). 2,3—3 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, nyugaton Angliáig, északon Dániáig, délen Dél-Franciaországig és Közép-Olaszországig, valamint a Balkán-félszigeten és Kisázsiában. A Kárpát-medencében a magasabb dombvidékek és a középhegységek erdeinek lakója. Magyarországon elsősorban a bükkösökben, gyertyánostölgyesekben, kőris- és szilligetekben fordul elő. Tápnövénye főleg a Mercurialis perennis, olykor a M. ovata (IV—VII.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

fekete szélfű-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Hermaeophaga mercurialis

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás