Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste fémesen fénylő fekete, olykor gyengén zöldes vagy kékes fénnyel. Szélesebb, erősebben domború. A szemek melletti barázdát a homlokdudorok kiszögellése felényire elszűkíti. A homlokbarázdák helyét középen legfeljebb egy elmosódott gödröcske jelzi. Homloka nagyon finoman pontocskázott, az előtor pontozása is gyér, elmosódott, recézése is gyenge, emiatt elég fényes. A szárnyfedők vállbütykei aprók, sorpontjai finomabbak, közterei laposak, jól láthatóan és finoman pontocskázottak, gyengén recézettek és fényesek. 2—2,5 mm.

Előfordul csaknem egész Európában Angliától a Szovjetunió európai részéig, délen Spanyolországtól Kisázsiáig és Algériáig. Magyarországon főleg az alacsonyabb hegy- és dombvidék száraz lejtőin, sziklás helyeken fordul elő; elterjedése szórványos, helyenkint nagyon gyakori (Velencei-hegyek). Tápnövényei Iberis-, Erysimum-fajok, a Sinapis arvensis, Alyssum montanum stb.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

fekete tatárvirág-földibolha

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Psylliodes instabilis

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás