Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők pontsorai durvábbak, különösen elöl, a szárnyfedők tövében a rovátkák pontjai nagyok és mélyek, emiatt a közterecskék ott domborúnak látszanak. A melltő keskenyebb és hosszabb. Lábai sárgák, de hátulsó combja a vége kivételével fekete. Homloka fekete. 2-2,8 mm.

Euroszibériai faj. Faunaterületünkön a hegy- és dombvidéken elterjedt, a síkságon ritka. Tápnövénye elsősorban a fűz, a nyír és az éger, de megtalálható még a tölgyön és a fekete áfonyán is (VI.—VII.).

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de lábai sötétek, az elülső combok fölül, a középső és a hátulsó combok, valamint a lábszárai a csúcsuk kivételével egészen barnásvörösek. - Előfordul a törzsalak között és nem ritka
ab. exilis Steph.

2. A törzsalaktól abban tér el, hogy a szemek kimetszésében 1 - 1 kis sárga folt van. - Nem ritka
ab. ocularis Heyd.

3. A homlok mindkét oldalán a szemek belső szegélye mentén keskeny sárga csík húzódik a szemek hátulsó szegélyéig. - A törzsalak közt nem ritka
ab. digrammus Suffr.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

fekete zömökbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Cryptocephalus labiatus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás