Fejlődési szakasz: imágó


A potroh hasoldala csak a külső szegélyén sárgás, a lélegzőnyílások mentén pedig nincs belső, hosszanti sárgás sáv (34. ábra: C). A fej erősen, feketén pontozott, különösen sűrűn a fejpajzs mentén. A 2 utolsó csápíz sötétbarna, barna. A combok sárgák, feketén foltosak. A fej a csúcsánál hirtelen elkeskenyedik, alapjánál közel olyan széles, mint amilyen hosszú. A szemek közelebb fekszenek egymáshoz, mint a N . lineolata fején (35. ábra: A). A pofák oldalnézetben csaknem derékszögben megtörtek (28. ábra: C). 5—6 mm.

Egész Európában és Észak-Afrikában elterjedt. A Kárpát-medencében nem gyakori, csak elszórtan található. Magyarországon csak az Alföld 1 helyéröl ismerjük. Nedves helyeken gyökereken él. Általában Compositákon és Umbelliferákon tartóz­kodik.

Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

feketehasú címerespoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos név:

Neottiglossa pusilla

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region