Leírás

A középső és a hátulsó comb disztális vége fekete, a lábszárak alapszíne szennyessárga, disztális részük feketésbarna. Színezete egyebekben az előző fajéval megegyező (guttula - szerk.). A teljes szárnyú forma félfedőjének szőrözete az előző fajénál világosabb. A hímek paramerje (1. ábra: D) sajátos alakú, vége ív alakúan görbült, az ívet átlátszó lebeny tölti ki, amely nem mindig szembetűnő, ezért a paramer sokszor sarló alakúnak látszik. A paramer nyelének nagy része rejtett, ezért szélesebbnek látszik, mint amilyen hosszú. 9 —10 mm.

aenicolle akt.:aeneicolle STEIN

Észak- és Északnyugat-Európa kivételével egész Európában előfordul, sőt Kisázsiában is megtalálható. Meleg- és szárazságkedvelő faj, márciustól szeptember végéig található, tavasszal a leggyakoribb.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.