Leírás

A középső és a hátulsó comb disztális vége fekete, a lábszárak alapszíne szennyessárga, disztális részük feketésbarna. Színezete egyebekben az előző fajéval megegyező (guttula - szerk.). A teljes szárnyú forma félfedőjének szőrözete az előző fajénál világosabb. A hímek paramerje (1. ábra: D) sajátos alakú, vége ív alakúan görbült, az ívet átlátszó lebeny tölti ki, amely nem mindig szembetűnő, ezért a paramer sokszor sarló alakúnak látszik. A paramer nyelének nagy része rejtett, ezért szélesebbnek látszik, mint amilyen hosszú. 9 —10 mm.

aenicolle akt.:aeneicolle STEIN

Észak- és Északnyugat-Európa kivételével egész Európában előfordul, sőt Kisázsiában is megtalálható. Meleg- és szárazságkedvelő faj, márciustól szeptember végéig található, tavasszal a leggyakoribb.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó