Leírás

Hátoldala sűrűn, feketén pontozott, illetve helyenként fehér hegyű apró fogacskák fedik (). Ugyanilyen fogacskák találhatók a csáp első 3 ízén is, az 1. íz fogacskáin rövid, görbe serték erednek. A vörösesbarna 2. íz enyhén, a 3. íz főleg a csúcsán erősebben lapított, itt fekete. A fejpajzs hegyesen előreáll, a csápdudorokon enyhén túlnyúlik. A csápdudorok hegyesek, fehérek, innen a fej szélén, annak hátulsó szegélyéig, majd ennek folytatásaképpen az előhát oldalsó szegélyén annak közepéig világos keskeny sáv húzódik. Az előhát elülső sarkai hegybe kihúzottak, előre állnak, hátulsó sarkai enyhén felfelé állnak. A pajzsocska pontozott, hegye fehér. A fedő pontozott, tövi szegélyén apró fogacskák vannak, itt világos. A hártya áttetsző, bronzos, az erek között hullámos. A connexivumok szélesek, feketék, rajtuk apró fehér fogacskák ülnek, szegélyükről sárga, élesen határolt folt nyúlik befelé. Barna foltos sárga combjaikon szintén fogacskák ülnek. A lábszárak sárgák, hosszanti sorokba rendeződött barna foltokkal, külső felszínükön pontozott hosszanti barázda húzódik. A hasoldal sárga, feketén pontozott, illetve fehér fogacskákkal borított. 11-13 mm. A magas északot kivéve egész Európában elterjedt faj. Nálunk szórványosan került elő, többnyire a Dunántúlról, illetve Budapest környékéről. Elsősorban érdeslevelűek (Boraginaceae) tőlevélrózsái alatt található, tápnövényének magvait szívja. Kifejletten telel át, lárvái nyáron-nyár végén találhatók. Hazai kifejlett példányait március vége és október vége között fogták - feketés karimáspoloska scapha (FABRICIUS, 1794)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva