Leírás

Coriumán (23. ábra: D) jól kifejezett, szembetűnő sötét hosszanti sáv nem húzódik, legföljebb analis szögleténél ismerhető fel ilyennek a nyoma. Előhátának (23. ábra: A) oldalszögletei szélesen lekerekítettek, coriuma finoman, de határozottan rovátkolt. Hímjének kicsiny, sekély homlokgödrét (25. ábra: A) felül vékony harántléc zárja le. A hím palája (26. ábra: A) széles, de rövid sarló alakú, csúcsi harmadában a legszélesebb, mintegy 25 oldaltövise 1 sorban helyezkedik el, a csúcsi tövisek legalább kétszer olyan hosszúak, mint a többiek. Színe változó, világos- vagy sötétbarna aszerint, hogy előhátán (23. ábra: A) és félfedőjén (23. ábra: D) a világos rajzolati elemek milyen fejlettek; feje és lábai sárgák. Élesen rovátkolt előhátán 7 - 8 világos, részben elágazó harántsáv húzódik, amelyek a sötét példányokon olyan szélesek, mint a köztük levő sötét alapszín, a világosabb példányokon ezeknél kétszer szélesebbek. Clavusa határozottan, coriurna finoman vonalkázott, membranja sima, fényes. Clavusának, valamint coriurna tövi felének harántsávjai egyenesek, végigfutók, ritkán ágaznak el, a corium csúcsi felén és a membranon elágazók, zegzugosak. Középső lábának karmai hosszabbak, mint a lábfejíz. Strigilje (22. ábra: H) kerekbe hajló, 4-6 fésűs lemezkesorból áll. 5,5-6,5 mm.


Egész Európában előfordul. Magyarországon az Alföld kivételével több helyről ismeretes. Elsősorban természetes és mesterséges állóvizekben, vizes árkokban él (= Fabricii FIEB.)


nigrolineata FIEB.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)