Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Coriumán () jól kifejezett, szembetűnő sötét hosszanti sáv nem húzódik, legföljebb analis szögleténél ismerhető fel ilyennek a nyoma. Előhátának () oldalszögletei szélesen lekerekítettek, coriuma finoman, de határozottan rovátkolt. Hímjének kicsiny, sekély homlokgödrét () felül vékony harántléc zárja le. A hím palája () széles, de rövid sarló alakú, csúcsi harmadában a legszélesebb, mintegy 25 oldaltövise 1 sorban helyezkedik el, a csúcsi tövisek legalább kétszer olyan hosszúak, mint a többiek. Színe változó, világos- vagy sötétbarna aszerint, hogy előhátán () és félfedőjén () a világos rajzolati elemek milyen fejlettek; feje és lábai sárgák. Élesen rovátkolt előhátán 7 - 8 világos, részben elágazó harántsáv húzódik, amelyek a sötét példányokon olyan szélesek, mint a köztük levő sötét alapszín, a világosabb példányokon ezeknél kétszer szélesebbek. Clavusa határozottan, coriurna finoman vonalkázott, membranja sima, fényes. Clavusának, valamint coriurna tövi felének harántsávjai egyenesek, végigfutók, ritkán ágaznak el, a corium csúcsi felén és a membranon elágazók, zegzugosak. Középső lábának karmai hosszabbak, mint a lábfejíz. Strigilje () kerekbe hajló, 4-6 fésűs lemezkesorból áll. 5,5-6,5 mm.


Egész Európában előfordul. Magyarországon az Alföld kivételével több helyről ismeretes. Elsősorban természetes és mesterséges állóvizekben, vizes árkokban él (= Fabricii FIEB.)


nigrolineata FIEB.
Forrás: Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

feketesávos búvárpoloska

Forrás:

- Csongor Győző: Szeged és a környező területek vízi Hemiptera fajainak ökológiája és elterjedése - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1956

Tudományos név:

Sigara nigrolineata

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Bakonyi, Vásárhelyi: Aquatic and semiaquatic bugs of the Bükk National Park

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás