Leírás

A halánték a szemek mögött hosszú (55. ábra: D), alig keskenyedő, és a nyaknál hirtelen befűződött, ami miatt hátul az oldalszöglete élesebben vagy tompán kiálló. A ♂ paramerái több mint kétszer hosszabbak a szélességüknél, a penis hegyesebb, oldalnézetben kevésbé hajlott (52. ábra: U). Teste fekete, a ♂ szárnyfedői fénylő sárgásbarnák, széles fekete oldal- és csúcsszegéllyel, varratuk is fekete. A ♀ szárnyfedői fénytelen téglavörösek, keskeny fekete oldalszegéllyel, amely a vállbütyöknél a legszélesebb, és hátrafelé fokozatosan elkeskenyedik, keskeny fekete csúcsszegéllyel, és elmosódott nagy korongfolttal a varrat mentén, amely olykor a varratnál osztott. 9-15 mm.


Előfordul Európában, főleg a magasabb hegyvidéken, valamint a Kaukázusban és a vele összefüggő hegyrendszerekben Észak-Iránig. Faunaterületünkön a Kárpátok egész vonulatában gyakori, Magyarországon ritka, eddig csak Kőszeg és Sopron környékén gyűjtötték. Lárvája lucfenyőben és jegenyefenyőben él. Az imágó főleg ernyősvirágokon található (= cincta FABR., mediotincta CSIKI).


dubia SCOP. akt.: Anastrangalia dubia - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Leptura nemhez tartozott. Jelenleg az Anastrangalia nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. A hímeken a fekete szín annyira kiterjedt, hogy a barnássárga alapszínből csak 1 - 1 háromszögű folt maradt meg a szárnyfedők tövén. - Ritka (Horvátország)
[ab. triangulifera REITT. ♂]

2. A ♀, olykor a ♂ szárnyfedői is teljesen feketék, a bogár egyszínű fekete. – A ♀ gyakori, az egyszínű fekete ♂ nagyon ritka
ab. chamomillae FABR.

3. A ♀ szárnyfedői vörösek, csúcsszegélye keskenyen fekete, oldalszegélyén a válltól hátrafelé keskenyedő és elenyésző fekete sávval. - A nőstények között ez a leggyakoribb változat (= lineolata CSIKI)
ab. limbata LAICH. ♀

4. A ♀ szárnyfedői egyszínű vörösek, sem a csúcson, sem a szegélyen nem feketék. Ritka (Herkulesfürdő)
[ab. graeca PIC ♀]

5. A ♀ szárnyfedői nem vörösek, hanem barnássárgák, mint a ♂ esetében; az oldalszegély mellett feketék. - Ritka (Északi-Kárpátok: Vrátna-völgy, Trencsén, Magas-Tátra)
[ab. Reyi HEYD. ♀]

6. A ♀ szárnyfedői feketék, de a fekete oldalszegély mellett keskeny vörös sávval. A törzsalak között ritka (Északkeleti-Kárpátok: Kuzy)
[ab. melanota FALD. ♀]

7. A ♀ szárnyfedői feketék, de a tövükön, a csúcs előtt és az oldalszél mellett vörösek. - A Kárpátokban nem ritka
[ab. Starki SCHILSKY ♀]

8. A ♀ szárnyfedői feketék, csupán a csúcs előtt van 1-1 vörös folt. - Ritka (Lokve)
[ab. brevesubapicalis PIC ♀]

9. A ♀ szárnyfedői feketék, de a tövén van 1-1 elmosódott vörös folt. - Ritka (Tátra)
[ab. basinotata PIC ♀]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó