Leírás

Az előtor háta a közepe előtt a legszélesebb, oldalai a hátulsó szöglet előtt gyengén öblösek, felülete erősebben pontozott. Az előtor töve nagyon finoman és elmosódottan, de egész szélességében szegélyezettnek látszik. Barna vagy feketésbarna, erősen bronzfényű (). 6—10 mm.

Közép-Európa hegyvidékein fordul elő. Faunaterületünkön a Kárpátokban és középhegységeink magasabb, általában 500 m feletti magasságú régióiban él. Bükkerdőkben, fenyvesekben, az erdőszegélyeken kövek alatt található. Magyarországon nem gyakori (Budai-hegység, Bükk hegység, Börzsöny hegység, Kőszegi-hegység stb.)

Változatai:

1. A test színe erősen ibolyásan fénylő vöröses szurokbarna. — Ritka, a törzsalak közt fordul elő
ab. splendens Matzek

2. A test színe kékesen-zöldesen fénylő fekete, a csápok és a lábak bronzosan fénylő barnásvörösek. — A törzsalak közt nem ritka
ab. Wendleri Fleisch.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)