Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedőik kissé érceszölden ragyogó feketéskék színűek, erősen fénylők, durván pontozottak. A mellvég oldallemezének fehér szőrszegélye keskeny. Felülete finom, lesimuló fehéresszürke szőrözettel, a fej, az előtor háta és a szárnyfedők töve sűrűbben, vége felé ritkábban felálló, hosszú szőrözettel fedett. A pajzsocska, az előtor oldalán 1-1 hosszanti sáv, a szemek szegélye többnyire sűrűbb fehér szőrözettel borított. 10-13 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, valamint a Kaukázusban. Faunaterületünkön elterjedt, Magyarországon a hegy- és dombvidéken található, de meglehetős ritka (Budapest, Esztergom, Zirc, Siófok, Pécs). Lárvája különböző lomblevelű fák, de főleg hárs vastag ágaiban, törzsében fejlődik. Az imágó májustól júliusig a tápnövényein található (= nigripes FABR., ferrea PANZ., REITT., KUHNT, GANGLB, nec SCHRANK)

dubia LAICH.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar név:

fémes hársfacincér

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

Tudományos név:

Stenostola dubia

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Társalgás