Leírás

Színe fémes feketészöld vagy kék, olykor vörösesen áttetsző, feje a homloktól előrefelé, a csápok és a lábak világos sárgásvörösek, a csápok vége és a hátulsó combok középső része barnás vagy fekete. Feje finoman és elmosódottan, az előtor háta durván és sűrűn pontozott, a szárnyfedők sorpontjai sűrűn állnak és erősen bemélyedtek, köztereik gyengén domborúak és fényesek. 2,5—3,8 mm.

Előfordul Ausztriában, Magyarországon és Boszniában. Magyarországon a nagyobb vizek mentén került elő (Fertő-tó, Velencei-tó, Budapest környéke: Törökbálint, Apajpuszta, Bátorliget). Tápnövénye a Phragmites communis. A bogarak nyáron (V—VII.) a nádszálak fiatal hajtásain a levélhüvelybe bújva találhatók. Főleg a nádasok szegélyén az alacsonyabb és nem sűrű tömegben növő nádszálakon gyűjthetők
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)