Leírás

Félfedőjét finom, rövid, fehér szmu, többé-kevésbé lesimuló szőrözet borítja. Feje rendszerint fekete, ritkán vörösbarna, előháta fekete, néha részben, különösen az elülső részén vörösbarna. Csápjai világosbarnák, pajzsa fekete. Teljes szárnyú alakjának (42. ábra) félfedője majdnem a potroh végéig ér, a clavus tövi része fehéres, csúcsi fele sötétbarna, a corium fekete, hosszú fehér folttal, membránja barna, rendszerint 4 fehér folttal, ritkán egyszínű sötétbarna. A nagyon ritka rövid szárnyú alak félfedője a 2. hátlemezig ér. Lábai sárgásbarnák, combjai disztálisan feketék, a hátulsó lábszár disztális vége gyengén hajlott. 1,7-2 mm.


Lápokban, mocsarakban moha között él, de tavak sekély parti övezetében a víz felületén, vagy folyók csendes öbleiben vízi növények úszó levelein, máskor sűrű nádasokban is előfordul. Egész Európából, Észak-Afrikából, a Közel-Keletről és Közép-Ázsia nyugati vidékeiről ismerjük. Faunaterületünkön mindenütt előfordul. Hazánkban szórványosan gyakori, márciustól szeptemberig gyűjtötték.


pusillus FALL.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó