Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

Az előtor háta középen hosszában bemélyedt és benne fényes, szőrtelen középvonal húzódik. Teste fekete, a középső- és hátulsó combok töve, az elülső lába és a csápok töve sárgásvörös. Potroha és szárnyfedői is teljesen feketék. A fej és az előtor lesimuló aranysárga szőrözete rövid, a szárnyfedők szőrözete viszont hosszabb, gyengén felálló, finomabb. A szárnyfedők pontozása finomabb és sűrűbb. 8-11 mm.


Előfordul Közép-Európában és Észak-Európa déli részén. Faunaterületünkön szórványosan találták, főleg a hegyvidéken, Magyarországon ritka (Siófok, Balatonendréd, Berhida, Zempléni-hegység: Pálháza). Lárvája minden valószínűség szerint fenyőfélékben él, és a talajban bábozódik. A bogár április végétől júniusig repül.


femorata FABR.

Változatai:

1. Szárnyfedői teljesen sárgásvörös színűek, csak a varrat fekete; középső és hátulsó lábszárai olykor világosak. - Ritka (Velencei-hegység: Nadap)
ab. suturifera REITT.

2. Szárnyfedői egyszínű sárgásvörösek, a varrat is világos; lábszárai részben vagy egészen világosak. - Ritka (Siófok)
ab. flavipennis REITT.

3. Olyan, mint a törzsfaj, de a szárnyfedők oldalszegélye barnásvörös. - Ritka (Tátraszéplak, Bártfa)
[ab. monticola AB.]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae