Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A pajzs alapján nagy, háromszög alakú, érces csillogású, zöldesfekete vagy lilás folt van (36. ábra). Az állat hasoldala fémes csillogású zöldesfekete, oldalszéle a lélegzőnyílások mentén keskenyen fehér (37. ábra: A). A pofák és a szabadon álló fejpajzs egyforma hosszú. 5-6 mm.

Európában gyakori. Ismert még Szibériában, a Kaukázusban, Japánban, Algériában és Marokkóban. Faunaterületünkön nem túl gyakori, azonban elszórtan mindenütt előfordul. Világos erdőkben, nedves réteken, mocsarak szélén, leginkább Stachys-fajokon (S. palustris és sylvatica), Ballota-n és Clinopodium-on él. (IV-IX.)

melanocephala FABR.
Megjegyzés: Jelenlegi neve: Eysarcoris venustissimus - szerk.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

foltos feketefejű poloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Eysarcoris venustissimus

Források:

- faunaeur.org

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Eusarcoris venustissimus

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Eusarcoris fabricii

Forrás:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

Stollia melanocephala

Forrás:

- Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.