Leírás

Feje a halánték mögött mélyen befűződött (50. ábra: P), a fejtető és a nyak között a harántbenyomat fényes, nem pontozott, a fejtető domború, hosszában nem benyomott. Az előtor háta domború, elöl nem, hátul harántul benyomott, durván, de nem ráncosan pontozott. Teste karcsú, teljesen fekete, szárnyfedői 3-3 nagy sárga folttal: 1 folt a töve mögött, 1 a közepe előtt, és 1 a közepe mögött (49. ábra). 8-12 mm.


Előfordul egész Európában, Észak-Afrikában, faunaterületünkön elterjedt, a hegy- és dombvidékek lakója. Lomberdők szegélyén, erdei tisztásokon, főleg árnyékban fekvő virágzó cserjéken, galagonyán, ernyősvirágokon stb. május-júniusban nem ritka. Lárvája tölgy, gyertyán és bükk korhadó ágaiban fejlődik - Foltos virágcincér.


sexguttata FABR. akt.: Anoplodera sexguttata - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Leptura nemhez tartozott. Jelenleg az Anoplodera nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. A szárnyfedőkön 3-3 nagy sárga folt van, amelyek nincsenek egymással összekötve (50. ábra: E-F) - Nem ritka
forma typica

2. A szárnyfedők 3. foltja a közepe mögött hiányzik (50. ábra: G). - Ritka (Trencsén)
[ab. pyrenaica PIC]

3. A szárnyfedők 1. foltja a töve mögött hiányzik (50. ábra: H). - Ritka, ez ideig nálunk még nem került elő
[ab. sylvestris PIC]

4. A szárnyfedők középső és hátulsó foltja hiányzik, csak a töve mögött van 1-1 sárga folt (50. ábra: I). - Ritka (Trencsén, Kuzy)
[ab. biguttata MULS.]

5. Szárnyfedői teljesen feketék (50. ábra: J). - Ritka (Trencsén)
[ab. atrata SCHILSKY]

6.A szárnyfedők középső és hátulsó sárga foltja hosszirányban összekötött (50. ábra: D). - Nálunk ez a leggyakoribb forma
ab. exclamationis FABR.

7. A szárnyfedők elülső és középső sárga foltja hosszirányban összekötött (50. ábra: C). - Ritka (Budapest, Kis-Kárpátok)
ab. vastatorum PIC

8. A szárnyfedők mindhárom sárga foltja hosszirányban összekötött (50. ábra: B). - Nem gyakori, előfordul a törzsalakkal együtt
ab. Landoisi PIC

9. Olyan, mint az ab. Landoisi PIC, de a középső és hátulsó sárga folt 1 -1 kerek fekete foltot zár közre (50. ábra: A). - Ritka (Budapest)
ab. inclusemaculata HEYR.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó