Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

A paramer korongja jóval hosszabb, mint a nyele (4. ábra: G). A paramer sokkal nagyobb, mint az előző fajé, nyele alig hosszabb, mint amilyen széles. Nyelének belső oldalán, alul hatalmas, kivájtnak látszó nyúlvány van (4. ábra: H). Színezete megegyezik a nőstényével. 6,5 - 7 mm.


Európában mindenütt megtalálható. Európa középső területein gyakoribb, mint északon vagy délen. Hazánkban az országnak szinte minden vidéken megtalálták, de csak a domb és hegyvidékeken gyakori. Erdei állat, ritkás erdőkben, erdőtelepítésekben, ligetekben füves helyeken él. A párás, félárnyékos környezetet kedveli. Április közepétől október végéig gyűjtötték, májusban a leggyakoribb.


rugosus L. ♂
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.
Az 1. csápíz közel kétszer hosszabb a szemek közötti legkisebb távolságnál. Az elülső csípő sötét folt nélküli, egészen kivételesen apró sötétbarna (de nem fekete!) folttal. Elülső combjának harántsávjai vékonyabbak és sohasem folynak össze egységes folttá. Színezete az előzőéhez hasonló, de valamivel világosabb. Potrohának hátoldala rendszerint fekete, a kevésbé pigmentált példányoké azonban világosabb, középen és a connexivum mentén rendszerint piros csíkkal. Ezt egyes szerzők rendszertani értékűnek vélik (f. pallididorsum REUT.), de mivel fiziológiai okok következménye, nincs rendszertani értéke. 6 - 7 mm.

rugosus L. ♀
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva