Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A hím ivarszelvényének hátulsó szegélyén látható nyúlvány kettős csúcsban végződik (). A nőstény ivarszerve széles (). A pontszemek és az összetett szemek közt fekete folt van, alakja viszonylag állandó. A fejtetőn 2 kifelé hajló fekete folt van. Csápja finoman szőrös, a 2. és 3. íz valamivel rövidebb, mint a 4. íz. Az előhát trapéz alakú, a harántbarázda széles, fekete, a gyűrű rendszerint hosszúkás (). A pajzsocska tövén a fekete pontozás fekete folttá olvad össze, a nyúlvány hosszúkás (). A fedő külső szegélyén majdnem a hártyáig terjedő markáns pontozás található. A hátulsó comb felső oldalán nagyobb, szabálytalan fekete folt van, a lábszárak pontozottak. Potrohának szegélye a fedők alól kilátszik, fekete-sárga váltakozó mintázat díszíti, a fekete foltok nagyobbak, mint a sárgák. A potroh hasoldalán elszórt vörös foltok vannak, a haslemezek szegélye barna, közepe sárga. 6,2-8 mm.


Európának inkább az északi részén elterjedt, de Magyarországon is gyakori. Úgyszólván csak hegyvidékeinken él, az Alföldről eddig csak Bátorligetről és Obatról ismerjük. A hűvös mikroklímát kedveli. Réteken, mocsárréteken, elsősorban fészkesvirágzatúakon (Compositae) él. Imágói telelnek át, májustól, tömegesebben csak júniustól rajzanak - foltoslábú üvegpoloska


crassicornis (LINNÉ , 1758)
Forrás: Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Források

Magyar név:

foltoslábú üvegszárnyú-poloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Stictopleurus crassicornis

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás