Leírás

Combjai a csúcsuk kivételével feketék, csápjai a végük felé ugyancsak feketék. Felülete zöld, száraz példányoké többnyire sárga, az előtor hátának a tövén olykor 3 elmosódott vagy összefolyó barnás folt van, azonkívül a szárnyfedők varrata többnyire az első bordáig barnásvörös, de a csúcs felé elkeskenyedik vagy elenyészik. A sötét varratsávot szabálytalanul sárga foltok tarkítják, a varratfolt többnyire a szárnyfedők tövére is kiterjed. Az előtor háta durván és sűrűn, elmosódottan, helyenkint ráncosán pontozott, hátulsó szögletei jóval a tőszegély előtt vannak, tompaszögűek. Felülete lapos. A szárnyfedők domborúak, csúcslejtőjük meglehetősen meredek. 5,5—7 mm; 4—5 mm széles.

Előfordul csaknem az egész palearktikus tájban. Magyarországon közönséges. Tápnövényei a Cirsium arvense és palustre, valamint a Chrysanthemum vulgare (IV — IX.) (= significata Csiki, discoidea Weise
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó