Leírás

Nagyobb, nyúlánk tojásdad, felül fekete, zöldes vagy barna bronzszínű. Lábai szurokbarnák, a térdek, a lábszárak töve és a lábfejízek részben világosak, a csáp tőízei alul sárgák, felül feketék, a 2—6. íz töve felül is sárga. Feje nagyon finoman, az előtor háta valamivel durvábban pontozott, a pontok köze recézett. A szárnyfedők 4 szélső pontsora szabályos és ezek közterei domborúak, a többi pontsor kuszált és közterei épp olyan erősen pontozottak, mint a sorpontok. A közterek laposak, a hátulsó harmadban azonban mindig szabályosak. A ♂ elülső és középső lábfejének 1. íze szélesebb, mint a 3. íz. 2,5—3 mm.

Előfordul csaknem az egész palearktikus tájban, keleten az Amur vidékéig. Főleg a síkságon és az alacsonyabb hegy- és dombvidéken Magyarországon is mindenütt közönséges. Fűféléken él, lárvája a fűfélék szárában fejlődik. Egyes vidékeken mint gabonakártevő ismert. Az áttelelt bogarak kora tavasszal bújnak elő, és elsősorban a tavaszi búzát, árpát, ritkábban a zabot és az őszi búzát támadják meg. A bogarak a leveleket rágják. A lárvák a szár tövében rágnak, 2—3 hét alatt fejlődnek ki és bábozódásra a földbe bújnak. A bogarak VII—VIII-ban kelnek ki, és ez a nemzedék telel át — Fűbolha
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)