Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

Hátoldala sárgás- vagy vörösesbarna, gyakran egységes tónusú. Az előhát hátulsó sarkán levő tövisszerű fog rövidebb, mint az előhát oldalsó szegélyének elülső részén levő fogak. A connexivumok hátulsó sarkai csak enyhén kihúzottak, a hímeké nem feltűnően áll kifelé. Potroha erősebben kiszélesedik, mint a következő fajé (affinis - szerk.). Előháta oldalsó szegélyén hosszú, hátrafelé egyre rövidebb fogak ülnek, végükön hosszú szőrök erednek (18. ábra). Az előhát hátulsó szegélyén levő fogak - a legbelsők kivételével - rövidek. A fedő többnyire apró, sötét pontozással, a hártya áttetsző barna, néha fehér foltokkal. Az ereken barna foltok vannak. A connexivumok szegélyén 2-2 sárga szakasz van. A combok sárgás-vörösesbarnák, sötétbarna, gyakran sorokba rendeződött foltokkal. A lábszárak sárgák, tövük és végük sötétebb. A hátulsó comb belső oldalán általában 2 hosszabb és több rövidebb tövis van (19. ábra: I). A hasoldal sárga, néha hosszanti sorokba rendeződött foltokkal. 8-9,5 mm.


Egész Európában elterjedt faj, Magyarországon a nem leggyakoribb faja. Az Alföldön is előfordul, de hegy- és dombvidékeinken elterjedtebb. Pillangósvirágúakon él, például lóhere (Trifolium), lucerna (Medicago) vagy somkóró (Melilotus) fajokon. A napos, száraz helyeket kedveli, mind homokos, mind meszes talajon előfordul. Kifejletten telel át, az imágók április - május fordulóján rajzanak, lárvái nyár elejére jelennek meg. A lárvákra jellemző, hogy csápjuk 2. ízén ferde és merőleges hosszú szőrök is vannak, hátulsó combjuk belső oldalán 2 fog van, a mellek és a potroh szegélyén a barna foltok teljesen hiányzanak vagy alig láthatók. Imágók és lárvák (34. ábra: A) gyakran együtt találhatók a tápnövény alatt, elszáradt növényi törmelék között - fűrészesvállú karimáspoloska.


denticulatus (SCOPOLI, 1763)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017-es találatokat kék színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: frissen kelt

Fejlődési szakasz: lárva