Megjelent a Hangyakalauz című könyv, melyben 94 hazai hangyafaj egyedei kerülnek részletes bemutatásra, a határozó részében pedig 107 faj szerepel több, mint 700 makró fotó felhasználásával.

https://antsite.eu/hangyakalauz-hazai-hangyafajok-bakos-adam/

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A pajzsocska széle az első harmadban megtörik, innen kezdve egyenesen elkeskenyedik, közepén hosszanti taraj van. A félfedőn a radius erősen görbült. Vörösesbarna, fekete foltos állat. A fejen a dudorok hegye világos. Csápja hengeres, a 3. íz valamivel vékonyabb és rövidebb, mint a 2. (). Az előhát pereme széles, néha durván, máskor enyhébben fogazott (). A középső tarajok hátrafelé széttartók. Pajzsocskája hosszú, tövén erősen rücskös, s itt a rücskök hosszanti tarajt alkotnak, hátrább a pajzsocskán harántredők vannak. A félfedők töve kiszélesedik, a nőstényé a 8. tergit elülső szegélyéig ér. Potroha nagy, széles tojásdad, a connexivumok enyhén homorúak, hátulsó külső csücskük lekerekített, enyhén kiáll. A nőstény 8. paratergitje háromszögletű, belső széle világos, enyhén ívelt. Lábai barnák, fekete foltokkal. 8-9,8 mm.


Egész Európában elterjedt faj, nálunk gyakori, a Magyar-középhegységben, de a Mecsekben is fogták. A táplálékát adó gombák lomblevelű fákon élnek; ezek: a púpos egyrétűtapló (Trametes gibbosa), a szürke egyrétűtapló (T. unicolor) és a lepketapló (T. versicolor). Eddig a következo fák kérge alatt fogták: bükk, gyertyán, tölgy, fűz, körte, galagonya, közönséges jegenyefenyő. Imágói minden évszakban találhatók - fűrészesvállú kéregpoloska.


crenatus SAY, 1832 akt.: conspicuus - szerk.
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

fűrészesvállú kéregpoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Aradus conspicuus

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Aradus crenatus

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Társalgás