Leírás

A 3. csápíz kissé hosszabb, mint az 5. , olykor csak olyan hosszú, mint a 4. (2. alnem: Stenocorus s. str.). - A ♂ karcsú, a ♀ alig zömökebb, csak általában jóval nagyobb, felületüket sűrű, selymes szőrözet fedi, amely a fejen és az előtor hátán olykor a skulptúrát is teljesen eltakarja. A szárnyfedők selymes lesimuló szőrözete szélesebb-keskenyebb sávokban rézsút kifelé, illetve hátrafelé irányul, ezért sávokban más fényű. A has szőrözete nagyon sűrű. A ♂ és ♀ színezete közel egyforma: fekete, a csápok töve és a lábak, valamint a szárnyfedők a végük felé fokozatosan elsötétednek, olykor csak a szegély és a varrat fekete, a korong barna, a combok és a lábszárak vége, valamint a lábfejek sötétek, a potroh vörösbarna (♂) vagy fekete, csak a csúcsa vöröses (♀). 12--25 mm.


Előfordul Európában és Észak-Ázsiában a Bajkál-tóig. Faunaterületünkön a hegy- és dombvidék lomberdőiben elterjedt és gyakori. Lárvájáról keveset tudunk, valószínűleg polyphag, beteg gyümölcsfákban, bükkben, kőrisben, fűzben fejlődik, rönkökben, gyökerekben él, és a talajban bábozódik. A bogár kora tavasszal jelenik meg, és júliusig repül, főleg virágzó fákon (tölgy) vagy virágzó cserjéken, galagonyán, bodzán vagy ernyősvirágokon, napsütötte helyeken tartózkodik. - Fűzcincér


meridianus L.

Változatai:

1. Teste teljesen fekete, szárnyfedői és lábai is feketék. - A törzsfaj között gyakori
ab. chrysogaster SCHRANK

2. Lábai feketék, szárnyfedői feketék, de a szegély elöl vagy a váll is elmosódottan vöröses. - Nem gyakori (Magyaróvár)
ab. levis OL.

3. Szárnyfedői feketék, vagy a váll és az oldalszegély elöl elmosódottan vagy élesen vöröses, lábai a térdek és a lábszárvégek kivételével vörösesek -- A törzsfaj között gyakori
ab. ruficrus SCOP.

4. Szárnyfedői egyszínű sárgák vagy sárgásbarna színűek, de olykor a varrat a pajzsocska mögött, és egy hosszanti sáv a válldudoroktól kiindulva az első harmadban elmosódottan fekete. Lábai olyanok, mint a törzsfaj esetében. - A törzsfaj között gyakori
ab. cantharinus HERBST
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó