Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Csápja alul és minden íz töve felül is sárga, egyébként felül szurokbarna vagy fekete. A szárnyfedők varratszöglete derékszögű, szögletei nem kis fogacskába kihúzottak (). A szárnyfedők mellfedője hátrafelé fokozatosan elkeskenyedik és nem éri el a varratszögletet. Az előtor háta korong alakú és lapos, pontozása középen elmosódott, sűrűn recézett és sűrűn szőrös. A szárnyfedők pontozása szórtabb és finomabb. Felülete sárgásvörös, a fejtető és a nyak, az előtor hátának közepén egy hosszúkás folt, a pajzsocska és a vállcsúcs, valamint a mellközép és a mellvég a hassal együtt fekete, a hasszelvények vége azonban sárga (). 5—6 mm.

Előfordul majdnem egész Európában és Algériában is. Magyarországon elterjedt és közönséges. Tápnövényei a Salix viminalis, Alnus glutinosa, Corylus avellana és ritkán a Populus nigra is (III—X.) — Fűz-olajosbogár
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

fűz olajosbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Galerucella lineola

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás