Leírás

Az együtt felmagasodó közép- és oldalmező erek által határolt hálószemei homorúak, a nyakhólyag elöl egyenletesen keskenyedik el. Széles tojásdad, a peremen és a szegélymezőkön levő harántirányú foltok nagyok, a hálószemek egynegyedéig is benyúlnak. A fej fekete, a csápok sötétbarnák. A perem elülső csücske hegyes, az előhát nyúlványán nincs hólyag. A szegélymező haránterei a subcosta felé néha Y alakban elágaznak. Az erek és a foltok vörösesbarnák. 3-3,2 mm.


Dél-európai faj, egyetlen hazai példánya Budáról került elő. Életmódja ismeretlen.


decorus JAKOVLEV, 1880
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)