Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A közép- és oldalmező hálószemei legalább a radiusmedia mentén domborúak. A nyakhólyag elöl hirtelen elkeskenyedik. Széles tojásdad. Hátoldalán a foltok jól láthatók, de kisebbek, gyakran csak a harántér nagyon sötét. Feje fekete, a csápok sötétbarnák. A perem elülső csücske lekerekített. Az előhát nyúlványának utolsó hálószemei felmagasodva hólyagot hoznak létre. Az erek és a foltok a hátoldalon feketésbarnák. 2,4-3,3 mm.


Egész Európában elterjedt faj. Hazánkban csak Budapestről, Márkóról és Szerenesről került eddig elő. Tápnövényei a kopasz porcika (Herniaria glabra), az ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella) és a pimpó (Potentilla). Évente két nemzedéke fejlődik, júniusban az imágókat és lárvákat együtt találni. Kifejletten telel át.


maculatus (HERRICH-SCHAFFER, 1839)
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Galeatus maculatus

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás