Leírás

A közép- és oldalmező hálószemei legalább a radiusmedia mentén domborúak. A nyakhólyag elöl hirtelen elkeskenyedik. Széles tojásdad. Hátoldalán a foltok jól láthatók, de kisebbek, gyakran csak a harántér nagyon sötét. Feje fekete, a csápok sötétbarnák. A perem elülső csücske lekerekített. Az előhát nyúlványának utolsó hálószemei felmagasodva hólyagot hoznak létre. Az erek és a foltok a hátoldalon feketésbarnák. 2,4-3,3 mm.


Egész Európában elterjedt faj. Hazánkban csak Budapestről, Márkóról és Szerenesről került eddig elő. Tápnövényei a kopasz porcika (Herniaria glabra), az ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella) és a pimpó (Potentilla). Évente két nemzedéke fejlődik, júniusban az imágókat és lárvákat együtt találni. Kifejletten telel át.


maculatus (HERRICH-SCHAFFER, 1839)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)