Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A válltól egy köztérnyi szélességű keskeny fekete szalag nyúlik hátra, amely az elülső harmadban elágazik, és a 2 ág párhuzamosan egymás mellett fut. Olykor a 2 ág a végén ismét összefut, vagy az elágazás magasságában különböző módon megszakított. A váll és a varrat között még egy rövid fekete vonal húzódik. Az előtor hátán egy nagy M betűre emlékeztető fekete folt van, amely a szegély felé 1-1 kis ágat bocsát ki (). A homlokon csak 1-1 foltocska sárga, a szemeket belül nem keretezi sárga szegély. Lábai vörösbarna színűek, a combok töve fekete, a vége fehéressárga (). 4-5 mm.

Előfordul a Szovjetunió európai felének déli részében, Nyugat-Szibériában és Magyarországon az Alföldön. Szikeseinken mindenütt előfordul, ahol tápnövénye, az Artemisia monogyna megtalálható. Olykor tömegesen VI—VII-ban.

Változatai:

1. Az előtor széles sárga oldalszegélyében középen 1-1 kis fekete folt különült el (). - Ugyanolyan gyakori, mint a törzsalak
ab. maculipes Zoubk.

2. Termete valamivel nagyobb, és mind az előtor, mind a szárnyfedők fekete rajzolata kiterjedtebb, a szárnyfedők fekete hosszanti szalagjai, illetve foltjai szélesebbek. - Konyhasós területeken található; tápnövénye az Artemisia salina. Faunaterületünkön az erdélyi Mezőségen fordul elő
[ssp. semilugens Dudich]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

gamma-zömökbogár

Forrás:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

gamma bogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Cryptocephalus gamma

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás