Leírás

A connexivum apofízise sarkos, kissé nyúlványszerű. Egyebekben az előző fajhoz ([lateralis] - szerk.) igen hasonló. 9-11 mm.


Olaszországban, Jugoszláviában, Ausztriában és Szibériában fordul elő. Hazánkban szórványosan minden tájegységnél előkerült, a Balaton környékén és a Velencei-tó mellékén gyakori, másutt ritkább. Tavak parti öblein és lassú folyású patakok felszínén él. Márciustól szeptember közepéig gyűjtötték, kora tavasszal a leggyakoribb.


asper FIEB. ♂
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
A connexivum apofízise feltűnően, ujjszerűn megnyúlt, jóval hosszabb, mint az előzőé. Az utolsó haslemez oldalról szemlélve közel vízszintes. Színezete olyan, mint az előző fajé ([lateralis] - szerk.). 9-11 mm.

asper FIEB. ♀
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)