Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szélesebb tojásdad, erősebben domború, szurokfekete vagy gesztenyebarna, hasa is sötét, lábai és csápjai sárgák, de a hátulsó combja legalább felül és kívül fekete vagy barna. A fejtető sima, homlokbarázdái és homlokdudorai jól kivehetők, az előtor háta nagyon finoman, de tisztán pontozott. A szárnyfedők pontsorai erősek, a csúcsig terjednek, erőteljesek, közterecskéi nagyon finoman pontocskázottak. 2—3 mm.

Előfordul a legészakibb és legdélibb részek kivételével csaknem egész Európában. Magyarországon szórványosan fordul elő és nem gyakori (Budapest, Őrszentmiklós, Magyaróvár, Siófok, Simontornya). Tápnövénye a Lysimachia vulgaris és állítólag a Lythrum salicaria is

Változata:

1. Teste egyszínű világos gesztenyebarna vagy barnásvörös. — Nálunk gyakoribb, mint a törzsalak
ab. melanophthalma Duftschm.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

gesztenyebarna lizinka-földibolha

Forrás:

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos nevek:

Psylliodes picinus

Forrás:

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Psylliodes picina

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás