Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Lábai feketék. Az előtor töve gyenge ívben kimetszett és szegélyezett, felülete lapos, hosszanti barázdák nélkül (5. alnem: Coelomeloë REITT.). - Feje és előtora nagyon durván és meglehetősen sűrűn pontozott, a pontok egészen gödörszerűek. Szárnyfedői is nagyon durván pontozot- tak, de pontjai elmosódottak. Teste fekete,potroha fénytelen. A csápok és lábak szőrözete fekete. 14-25 mm.

Előfordul Dél-Európában, Kisázsiában, a Kaukázusban és Turkesztánban. Faunaterületünkön az Alföldön kora tavasszal (IV.) található, de ritka

tuccius ROSSI
Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

gödörkés nünüke

Forrás:

- Magyar Közlöny 2015/158.

Tudományos név:

Meloe tuccius

Forrás:

- Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Társalgás