Leírás

Kisebb, rövid tojásdad, erősen boltozott. Az előtor háta alig keskenyebb, mint a szárnyfedők, hátulsó szögletei majdnem derékszögűek, legnagyobb szélessége a középvonal mögött fekszik; felülete finoman és elmosódottan pontozott. Szárnyfedői szélesek, a váll alatt a szárnyfedők széles peremét durva pontsor határolja; korongja egyébként igen durván és sűrűn, rendezetlenül pontozott, meglehetősen fényes. A vállszöglet gyengén előrehúzott (). Színe zöld, száraz példányai sárga színűek; feje, a melltő, a mellközép és a mellvég fekete, lábai, csápjai és potroha sárga. 4,4—5,2 mm; 3,5—4 mm széles.

Előfordul a Földközi-tenger vidékének nyugati felében és majdnem egész Európában. Magyarországon főleg vizenyős helyeken elterjedt, de seholsem gyakori. Tápnövénye a Silene cucubalus és a Dianthus caryophyllus (IV—X.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba