Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 13)

Előfordulási térkép

Leírás

Kisebb, rövid tojásdad, erősen boltozott. Az előtor háta alig keskenyebb, mint a szárnyfedők, hátulsó szögletei majdnem derékszögűek, legnagyobb szélessége a középvonal mögött fekszik; felülete finoman és elmosódottan pontozott. Szárnyfedői szélesek, a váll alatt a szárnyfedők széles peremét durva pontsor határolja; korongja egyébként igen durván és sűrűn, rendezetlenül pontozott, meglehetősen fényes. A vállszöglet gyengén előrehúzott (). Színe zöld, száraz példányai sárga színűek; feje, a melltő, a mellközép és a mellvég fekete, lábai, csápjai és potroha sárga. 4,4—5,2 mm; 3,5—4 mm széles.

Előfordul a Földközi-tenger vidékének nyugati felében és majdnem egész Európában. Magyarországon főleg vizenyős helyeken elterjedt, de seholsem gyakori. Tápnövénye a Silene cucubalus és a Dianthus caryophyllus (IV—X.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

gömbölyded pajzsbogár

Forrás:

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

gömböc pajzsbogár

Forrás:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

Tudományos név:

Cassida hemisphaerica

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Társalgás