Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor hátának elülső szögletei szélesen lekerekítettek, tövük párhuzamos. A szárnyfedők pontsorai finomak, a szélső pontsorok csak valamivel erősebbek, a pontok mélyítettek és kerekek, a közterecskék majdnem laposak, igen finoman és elmosódottan pontocskázottak. Az 5. pontsor a tövén bemélyített és a vállbütyköt élesen határolja. Teste fényes fekete, szárnyfedői vörösbarna színűek. A csáp töve és a lábszárak vége világos. Termete kicsi és zömök. 4,5—6,5 mm.

Előfordul Közép-Európa hegyvidékein. Faunaterületünkön a Kárpátokban és Magyarországon a Bükk hegységben (Hámor), a Mátrában (Rózsaszállás) és a Zempléni-hegyekben (Pálháza) találták, de nagyon ritka. Tápnövénye a Salix cinerea

Változatai:

1. Szárnyfedői is feketék, de a szegélyükön széles, elmosódott szélű, előrefelé kiszélesedő sáv húzódik. — Ritka (Pálháza)
ab. limbatipennis Achard

2. Szárnyfedői teljesen feketék. — Előfordulása nálunk is várható
[ab. nigrivestis Reitt.]
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Gonioctena flavicornis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás